Volvos årsredovisning

För oss som är intresserade av det mesta som rör ekonomi och börsen kan det vara intressant att lära sig mer om vad som händer med vårt svenskfödda bolag Volvo och dess resa till succé eller nederlag. För att få reda på mer tar vi en närmare titt på Volvos årsredovisning för 2015, eller rättare sagt, kvartalsrapporten för de nio första månaderna i 2015. Volvokoncernen presenterade årsredovisningen i oktober 2015 och det finns en hel del som kan vara intressant att veta och som möjligen kan komma påverka Volvos årsredovisning i 2016. Några av de viktigare punkterna som man kan utläsa från rapporten handlar om den stigande nettoomsättningen som steg med 9 % och hamnade på 73,3 miljarder kronor. Om man justerar efter avyttrade och förvärvade enheter samt förändrade valutakurs så steg omsättningen med 1 %. Vad man även ser i rapporten är att orderingången på både lastbilar och anläggningsmaskiner minskade med 15 % respektive 34 %. Jan Gurander, tillförande VD och koncernchef under det tredje kvartalet 2015, meddelar i sin kommentar av rapporten att utvecklingen av lastbilsmarknaden dock följer förväntningarna och säger att Volvo ser en fortsatt förbättring i Europa. Efterfrågan avtar dock i Nordamerika och Volvo är fortfarande relativt svag i bland annat Brasilien. Asien, med undantag från Kina, är en stabil marknad för Volvo. Han säger att den minskade orderingången främst beror på inbromsningen som koncernen ser i Syd- och Nordamerika. Volvo levererade i stort sett samma antal bussar som i föregående år och ”en gynnsam produktmix gör att faktureringen ökar med 20 % “. I det stora hela går det enligt planerna och vi ser alla emot se effekterna av bland annat effektiviseringsprogrammet i Volvos årsredovisning 2016.